MENU

Nav

Radovi na izgradnji UPOV-a aglomeracije Nova Gradiška teku planiranom dinamikom

Zagreb, 16.05.2022

Radovi na izgradnji UPOV-a aglomeracije Nova Gradiška teku planiranom dinamikom

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta. 

Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Kao završna faza EU projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 41.690.653 kn bez PDV-a. Izgradnja UPOV-a je započela u travnju 2021.  godine i od onda se na gradilištu radi svakodnevno.  Projekt je od iznimne važnosti za Grad Novu Gradišku i općine Rešetari i Cernik jer zaokružuje cjelokupnu aglomeraciju i rješava problematiku otpadnih voda.

02

„Radovi idu u planiranom toku i zadovoljni smo njihovom dinamikom.  Trenutno se izvode radovi na termofasadi objekata na kojima je izvršena montaža stolarije. Na upravnoj zgradi je u tijeku žbukanje unutarnjih površina, izvedeni su radovi na razvodu vode i kanalizacije, elektro instalacija i instalacija grijanja i hlađenja te je dostavljena sva kompletna laboratorijska oprema“, kaže direktor Vodovoda zapadne Slavonije Davor Rukavina.  Na garaži i radionici su završeni AB radovi i izvedena je termofasada i hidroizolacija podne ploče. Izvedeni su radovi na dovodnom spojnom kolektoru, strojarski radovi montaže inox cjevovoda zraka i mulja između objekta biološke faze i mehaničkog tretmana, strojarski radovi montaže strojarske opreme u objektu zgušnjavanja i objektu stabilizacije mulja te su dostavljeni i montirani elektro ormar u prostoriji MCC1, te se izvode radovi na montaži kabelskih trasa i kabliranju. U biološkoj fazi radova izvršena je montaža kabelskih trasa i upravljačkih ormara, a u tijeku je kabliranje na bazenima biologije. „Montirani su svi mješači i crpke. Završeni su AB radovi na izlaznom kanalu i izvedena je montaža strojarske opreme. Što se tiče dehidracije mulja, u tijeku je žbukanje objekta dehidracije te je montirana metalna konstrukcija nadstrešnice nad odlagalištem mulja“, kaže Rukavina.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Trenutno najveća investicija na ovom području, po sadašnjoj dinamici i planovima će biti završena u predviđenim rokovima.  UPOV je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, što znači da se, uz uklanjanje grubih čestica, pijeska i masti, iz otpadne vode uklanjaju dušik i fosfor. Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a otpadna voda će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama.

Radio Nova Gradiška

 

Brod portal

Bauštela