MENU

Nav

Pri kraju ispod mikrotuneliranje ispod rijeke Save kojim

Zagreb, 22.09.2021

Pri kraju ispod mikrotuneliranje ispod rijeke Save kojim

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (VIO ZŽ), u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama, provodi EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“. U sklopu projekta odvijaju se radovi mikrotuneliranja ispod rijeke Save za potrebe spajanja crpilišta Kosnica sa Regionalnim vodoopskrbnim sustavom. Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić tim je povodom danas, 15. srpnja 2021. godine obišao radove na gradilištu ulaznog okna.

Radovi su dio EU Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ ukupne vrijednosti 883.885.327,00 kn, od čega su 483.953.845,00 HRK EU bespovratna sredstva. Ugovor vrijedan 124.054.973,73 HRK (bez PDV-a) o radovima na izgradnji osnovnog dobavnog sustava – Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok potpisan je 14. srpnja 2020. godine.

mikrotuneliranje_1

„U ovom trenutku provodi se šest projekata vodno-komunalne infrastrukture u vrijednosti oko 3 milijarde kuna i vjerujemo da će posao na području Zagrebačke županije u sljedećih nekoliko godina biti gotov. Ovaj projekt donosi povećanje mogućnosti priključka na vodoopskrbni sustav sa 60 na 90%, te smanjenje gubitaka u sustavu za jedinice lokalne samouprave, a sve na temelju ovog kanala. Zajedno sa Hrvatskim vodama svakog dana napredujemo u tome da Hrvatsku učinimo zemljom u kojoj će priključenost na vodoopskrbni i sustav odvodnje biti maksimalna“, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić. Podsjetio je na činjenicu da se trenutno se u Hrvatskoj provode aglomeracije sufinancirane EU sredstvima u vrijednosti preko 25 milijardi kuna.

Radovi na izgradnji cjevovoda uključuju izgradnju magistralnih pravaca i objekata, i to na dionicama Kosnica-Hruščica, Sesvetski Kraljevec-Božjakovina, te Cerje-Vukovje-SV. Helena, ukupne duljine 27.775 m. Rok završetka radova je 47 mjeseci. Na dionici Kosnica-Hruščica, koja je ujedno i najzahtjevnija, prijelaz rijeke Save vrši se bušenjem, odnosno tehnologijom mikrotuneliranja. „Ovdje je riječ o velikom vodoopskrbnom projektu u kojem moramo proći ispod rijeke Save kako bismo mogli završiti radove i spojiti cjelokupni sustav. Tehnički prolazimo 21 metar ispod rijeke Save u duljini od 680 metara, promjera 800 mm koji će omogućiti dopremu do područja koje sada nema na odgovarajući način riješenu vodoopskrbu“, generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đurković. Istaknuo je kako se u sklopu projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava trenutno gradi 316 km vodoopskrbnih cjevovoda i rekonstruira se dodatnih 108 km. „Smanjiti će se gubici sa 29 na 19% što doprinosi racionalnoj uporabi i zaštiti okoliša.“

mikrotuneliranje_6

Istočni dio Zagrebačke županije nije imao dostatne količine vode niti je kvaliteta bila zadovoljavajuća. „Sada ćemo ovim projektom svima omogućiti zdravstveno ispravnu i kvalitetnu vodu te ćemo riješiti mnoge probleme. Županija će i dalje podupirati ovakve projekte koji donose koristi za cjelokupnu zajednicu“, zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović.

Završetkom radova na izgradnji ovog cjevovoda omogućit će se priključak na vodovodni sustav dodatnih 30.000 stanovnika istočnog dijela Zagrebačke županije, čime će se ukupna priključenost povećati na 90,75%, sa sadašnjih 62,95%. „Spajamo vodocrpilište Kosnica koje se nalazi s jedne strane Save sa istokom Županije s druge strane i njime zaokružujemo cjelokupni projekt. Po prvi puta u povijesti ovo će područje dobiti svoje vodocrpilište i dostatne količine pitke vode za stanovništvo i industriju“, rekao je direktor VIO ZŽ Tomislav Masten, te dodao kako će radovi biti gotovi u roku od godine dana: „Gradimo 9.000 novih priključaka te pretpostavljamo da će po završetku radova oko 30.000 stanovnika priključiti na novu vodoopskrbnu mrežu.“Izgradnjom novog vodocrpilišta Kosnica, kapaciteta 450 l/s, te glavnih magistralnih pravaca i sekundarne mreže, unapređuje se vodoopskrba za ukupno oko 105.000 stanovnika. „Ova investicija jedna je od najvećih u Hrvatskoj te će omogućiti moderan vodoopskrbni sustav za sve stanovnike u četiri grada i 10 općina Zagrebačke županije“, naglasio je gradonačelnik Dugog Sela i predsjednik Skupštine VIO ZŽ Nenad Panian.

mikrotuneliranje_4

Mikrotuneliranje (eng. Microtunneling) je tehnologija izvođenja, odnosno izgradnje manjih tunela. Riječ je o metodi podzemnog polaganja cijevi, a izvodi se utiskivanjem cijevi pomoću posebnih strojeva koji imaju bušeće glave prilagođene terenu. Bušenje i utiskivanje cijevi počinje iz startnog okna, a završava u ciljnom oknu. Postupak se prati kompjutorski iz komandnog kontejnera, a u bušećoj glavi su uređaji za navođenje. Bušenje se vrši na dubini od 9 m ispod korita rijeke Save. Vanjski profil cijevi mikrotunela je 2.047 mm, a debljina stjenke 85 mm. Ukupna duljina mikrotuneliranja je 680 m, od čega je do sada izvedeno 450 m tunela, a ostalih 230 m se planira dovršiti u iduća dva tjedna. Kada se izvršiti prodor na ciljnoj jami s desne strane rijeke Save, kroz tunel će se montirati cjevovod. S obzirom na duljinu utiskivanja i profil cijevi, ovo je jedan od tehnički zahtjevnijih mikrotuneliranja ikada izvedenih u Hrvatskoj.

NOVA TV, Dnevnik

Jutarnji list

Direktno.hr

Energetika.net