MENU

Nav

EU projekt – Palača Drašković uskoro postaje Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu

Zagreb, 19.11.2020

EU projekt – Palača Drašković uskoro postaje Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu

Povijesna palača grofova Drašković, bivši Dom zdravlja, a danas napuštena zgrada u samom centru Dugog Sela za dvije godine postat će moderan Kulturni centar. 

Na jučer održanoj početnoj konferenciji za medije ispred palače u Dugom Selu istaknuto je kako Grad ulaže resurse i poduzima niz aktivnosti kojima je cilj podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva među koje spada i projekt Kulturnog centra. Gradonačelnik Nenad Panian rekao je kako je do sada uloženo 50 milijuna kuna u građevine Dugog Sela te su svi planirani projekti dovršeni na vrijeme. „Ovaj projekt je zadnji i trenutno najveći u Gradu, naš ponos. Uz 10 projekata koje smo ostvarili u posljednje 3,5 godine ovaj je kruna cjelokupnog rada. Svim građanima poručujem kako će na ovom mjestu moći ostvariti sve kulturne, umjetničke i gradske aktivnosti jer će zgrada živjeti svoj „život“, kazao je Panian. Pozvao je sve kolege gradonačelnike i načelnike da iskoriste mogućnost bespovratnih sredstava za brownfield investicije kako bi ostavštinu predaka priveli funkciji. Najavio je i nove projekte koji će se započeti u Gradu, poput biciklističke staze, obilaznice i Veleučilišta glazbene škole koji će dodatno poboljšati svakodnevni život svim stanovnicima. „Grad Dugo Selo će postati značajan kulturni europski grad nadomak glavnom gradu i bit će njegova potpora, grad u koji će se doseljavati sve više mladih i grad u koji će investitori željeti uložiti sredstva.“

011_DugoSelo_MJ

Grad Dugo Selo prijavio se na dostavu projektnih prijedloga za revitalizaciju brownfield lokacija s projektom „Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu“ kojim je planirana rekonstrukcija i prenamjena postojeće građevine, napuštene zgrade bivšeg Doma zdravlja u Dugom Selu u Kulturni centar za posjetitelje kako bi se riješio kvalitativni i kvantitativni nedostatak javne kulturne infrastrukture.  Projekt je trenutno najveći projekt Grada vrijedan 14.371.692,45 kuna, a za koji su dodijeljena bespovratna sredstva EU u iznosu od 12.212.672,64 kn. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Voditelj projekta Dean Dragičević istaknuo je: „Ovaj izuzetno vrijedan projekt za Grad Dugo Selo sufinanciran je sredstvima EU fondova sa 85%. Javna namjena ove zgrade – kao Dom zdravlja – završila je još davne 2003. godine od kada stoji prazna. Od 2008. godine krenula je inicijativa za njezinu obnovu, no sredstva nisu bila dovoljna. Ukazala se prilika 2017. godine da krenemo u planiranje projekta kako bi povukli sredstva iz Europske unije koju smo iskoristili.“

Stara zgrada Doma zdravlja je „brownfield“ lokacija, u samom centru grada Dugog Sela, pa projekt ujedno i doprinosi zaštiti, obnovi i valorizaciji kulturne baštine, budući da je objekt kao kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH pod oznakom P5393 (historicistička palača s kraja 19. stoljeća čiji su prvi vlasnici bili grofovi Draškovići). Ista će biti revitalizirana i u potpunoj funkciji do kraja 2023. godine. Građevinsko-infrastrukturni radovi trajat će do kraja studenog sljedeće godine, a kompletna obnova će sadržajno objediniti tri cjeline:

  • muzejski stalni tj. galerijski postav sa svetomartinskom baštinom, tradicijom templarskog reda te eksponatima industrijske povijesti grada u prizemlju,
  • dvorana Gradske vijećnice s multifunkcionalnom ulogu na katu te
  • sedam učionica za edukativne sadržaje s mobilnim pregradnim stijenama za prilagođavanje potreba održavanja skupova, koncerata i događanja u potkrovlju.

„Planiranim namjenama i cjelinama unutar palače povećat će se kulturne aktivnosti u Gradu, ali sačuvati i njegova kulturna baština. Ukupna površina palače je 1.485m2, a radovima će se osigurati infrastrukturna rekonstrukcija zgrade. Nakon završetka radova krećemo u drugu fazu, a to je sadržajno opremanje. Nakon tri godine imat ćemo potpuno funkcionalan i moderan prostor s bogatim sadržajima“, rekao je Dragičević.

017_DugoSelo_MJ

„Na području Dugog Sela te okolnog područja ne postoji ni jedan kulturni centar, odnosno prostor čija je namjena održavanje kulturnih i edukativno-informativnih aktivnosti. Sličnu aktivnost provodi jedino Pučko otvoreno učilište Dugo Selo. Budući Centar za kulturu bit će središte u kojima će djelovati amaterske skupine i udruge s kulturnom misijom usmjerene na zadovoljavanje kulturnih potreba lokalnog stanovništva. Također, omogućit će raznim dionicima u kulturi korištenje adekvatnog prostora i opreme, koji su trenutačno nedostatni, za održavanje kulturnih događanja“, izjavio je Drago Pavlek iz tvrtke Logička matrica.  Naglasio je kako danas gradovi sve više ulažu u kulturne programe i infrastrukturne projekte koji potiču održivi urbani razvoj jer utječu na atraktivnost grada i privlačenje investitora. „Tako ulaže i Dugo Selo s ciljem poboljšanja kvalitete života svojih stanovnika, te će se dodatno pozicionirati kao vrlo poželjno mjesto za stanovanje, za osnivanje novih poduzeća, privlačenje investitora i poželjno kulturno odredište za turiste“, dodao je.

023_DugoSelo_MJ

Osim revitalizacije i obnove, ciljevi projekta su:

  • podizanje razine kvalitete života stanovnika,
  • unapređenje kulturnog života u Dugom Selu i okolnim općinama kroz poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja,
  • očuvanje kulturnog identiteta Grada i poboljšanje njegovog vizualnog izgleda,
  • podizanje svijesti o važnosti kulturne baštine i o učinkovitosti alternativnih izvora energije,
  • povećanje stručnog osoblja za rad u kulturnim ustanovama,
  • podizanje kvalitete i atraktivnosti kulturnog i kreativnog stvaralaštva u Dugom Selu i
  • razvoj kulturnog turizma i povećanje prihoda u kulturi.

Zgrada Doma zdravlja je povijesna, višestoljetna građevina na kojoj će se voditi briga o očuvanju baštine te će se na temelju statičkog snimanja terena ojačati zidovi i osigurati buduća sigurnost. Građevinski radovi trebali bi započeti početkom sljedeće godine nakon provođenja postupka javne nabave.  „Brownfield“ lokacije su napuštene, prazne ili nedovoljno iskorištene nekretnine koje su se prestale koristiti u svojoj izvornoj namjeni, te kao takve predstavljaju prekide u kontinuitetima gradskih slika, kao i degradiranje životne sredine u sociološkom, ekonomskom, estetskom i drugom smislu.

HRT, Regionalni dnevnik, Zagrebačka panorama

Mreža TV, Vijesti

Večernji list