MENU

Nav

Ministar Bošnjaković otvorio radove na vodoopskrbi Vrbovec

Zagreb, 25.06.2020

Ministar Bošnjaković otvorio radove na vodoopskrbi Vrbovec

Dana 8. lipnja 2020. godine izaslanik predsjednika Vlade RH i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković svečano je otvorio radove na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže sa pratećim objektima na vodoopskrbnom području Vrbovec.

Izaslanik predsjednika Vlade RH i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković tom je prigodom rekao: „Cjelokupni projekt vodoopskrbe istočnog dijela Zagrebačke županije vrijedan je 883 milijuna kuna i nije značajan samo za cijelu županiju, već je i jedan od najvećih projekata na razini cijele Hrvatske. Kada tome još pridodamo i stupanj iskorištenosti sredstava i veliki broj novih priključaka, dolazimo do impresivnih brojki. Prosječni gubici u kompletnom sustavu smanjit će se sa 29,2 % na 18.6%, a ujedno će se  povećati priključenost, i to s postojećih 62,95% na 90,75%. Realizacijom ovog projekta formirat će se jedinstveni vodoopskrbni sustav udruživanjem postojećih podsustava, što znači međusobno povezivanje svih sustava u jedinstveni Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“, naglasio je ministar Bošnjaković. 

„Danas, u 21. stoljeću postoje mjesta na pola sata od hrvatske metropole koja nemaju ni metra vodoopskrbne mreže. No, to će se sve uskoro promijeniti. Deset naših općina i 4 grada preuzela su udjele Županije u vodoopskrbi i odvodnji pa smo tako stvorili okvir za povlačenje sredstava iz Europske unije za velike projekte. Na području Zagrebačke županije ugovoreno je gotovo 3 milijarde kuna vrijednih radova te se na taj način ostvaruju nove mogućnosti za veliki broj novih poslova i stvaranje dodatne vrijednosti koja će utjecati na daljnji gospodarski razvoj“, rekao je župan Zagrebačke županije mr.sc. Stjepan Kožić.

Otvaranje_radova_vodoopskrba_Vrbovec_2

Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Tomislav Masten istaknuo je kako su radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže sa pratećim objektima na vodoopskrbnom području Vrbovec  vrijedni 227,4 milijuna kuna. „Izvest ćemo rekonstrukciju više od 9.000 metara vodoopskrbne mreže te izgraditi više od 222.000 metara nove, a najveća korist za stanovnike ovog kraja je 4.600 novih priključaka. Uz postojećih 3.000 priključaka, ovo će biti veliki skok u odnosu na trenutno stanje te će, po završetku, Vrbovec imati vodoopskrbnu mrežu za 21. stoljeće“, rekao je direktor VIO ZŽ Tomislav Masten.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. potpisale su 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt kojim se rješava problematika vodoopskrbe funkcionalne cjeline istočnog dijela Zagrebačke županije. On obuhvaća gradove Dugo Selo, Vrbovec, Ivanić-Grad i Sv. Ivan Zelina te općine Brckovljani, Rugvica, Gradec, Rakovec, Preseka, Dubrava, Farkaševac, Kloštar Ivanić, Križ i Bedenica.

Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi 707.108.262,00 HRK bez PDV-a (883.885.327,00 kn sa PDV-om) i uključuje:

  • izgradnju vodocrpilišta Kosnica vrijednog 39.883.000,73 kn
  • izgradnju osnovnog dobavnog sustava vrijednog 116.009.060,00 kn
  • izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže sa pratećim objektima na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad vrijednu 89.807.013,47 kn
  • izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže sa pratećim objektima na vodoopskrbnom području Dugo Selo vrijednu 78.914.357,95 kn
  • izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže sa pratećim objektima na vodoopskrbnom području Vrbovec vrijednu 227.359.096,44 kn
  • izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže sa pratećim objektima na vodoopskrbnom području Sv. Ivan Zelina vrijednu 51.966.052,55 kn
  • izgradnju 8.934 kućna priključka

Otvaranje_radova_vodoopskrba_Vrbovec_3

Sredstva su većinskim dijelom osigurana iz Kohezijskog fonda te sredstava Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, Hrvatskih voda i proračuna Republike Hrvatske namijenjena za izgradnju novog vodocrpilišta “Kosnica”, 15 crpnih stanica i 5 vodotornjeva te preko 316 tisuća metara nove mreže. Uz to, zahvati će obuhvatiti i rekonstrukciju oko 108 tisuća metara postojeće mreže i jedne crpne stanice te gotovo 9 tisuća novih kućnih priključaka.

Na vodoopskrbnom području Vrbovec izvest će se rekonstrukcija 9.250 m vodoopskrbne mreže te izgraditi: 222.826 m mreže, 5 vodotornjeva, 4.624 kućna priključka te  će se izgraditi i rekonstruirati 6 crpnih stanica. Radovima su obuhvaćeni su grad Vrbovec i općine Dubrava, Gradec, Rakovec, Preseka i Farkaševac. Za realizaciju Projekta izrađena je projektna dokumentacija i ishođene su 42 dozvole za gradnju.

HRT, Zagrebačka panorama

TV Zapad

Glas Istre 

Totalno.hr

Radio Vrbovec

Radio Kaj