MENU

Nav

EU projekt za bolji sustav održivog gospodarenja otpadom u Zagrebu

Zagreb, 16.05.2022

EU projekt za bolji sustav održivog gospodarenja otpadom u Zagrebu

Grad Zagreb provodi EU projekt „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu“. Projekt je usmjeren unaprjeđenju sustava odvojenog prikupljanja otpada odnosno smanjenju odlaganja miješanog komunalnog otpada sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. – 2022., povećanje odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada te smanjenje udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Danas, 08. prosinca 2021. godine održana je konferencija projekta na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati i planovi. „Iako zaostajemo za drugim europskim metropolama napravili smo značajni iskorak u smjeru poboljšanja gospodarenja otpadom. Novi Zakon i europski ciljevi dodatno nas potiču da smanjimo odlaganje, pa će tako Grad, zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave, uskoro morati donijeti odluku o prikupljanju otpada koji će definirati drugačiji sustav naplate, a koji će stimulirati građane i tvrtke za odvajanje i recikliranje“, kazao je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević. „Želimo u najkraćem mogućem roku zatvoriti odlagalište Jakuševec, te u ovom mandatu ostvariti da Grad Zagreb konačno ima vlastitu sortirnicu. Jedan od ciljeva je i da Grad mora imati svoju kompostanu za biootpad na kojoj radimo sa resornim tijelima. Njome bismo smanjili troškove odlaganja  biootpada koji prikupljaju građani, a otkupljuju ga privatna poduzeća za čak tri puta“, izjavio je Tomašević te dodao kako i ovim projektom Grad ide u bolji sustav održivog gospodarenja otpadom.

Početna_EUprojekt_Interventna_mjera_Grad_Zagreb_4_Tomašević

Projekt je sufinancirala Europska unije iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost projekta je 93.973.317,60 kn, od čega je udio EU sufinanciranja 75.678.598,97, a provodi se od 10. studenog 2015. do 31. prosinca 2022. godine. Nositelj projekta je Grad Zagreb, a partner u projektu Zagrebački holding d.o.o. sa svojim podružnicama Čistoćom i Zrinjevcem.  „Povećanjem učinkovitosti odvojenog prikupljanja otpada koji se može reciklirati, uvođenjem gospodarskih poticaja za građane i jedinice lokalne samouprave i dodatna ulaganja u projekte koji zauzimaju više mjesto u hijerarhiji gospodarenja otpadom ključne su reforme u uspostavi učinkovitog sustava. U povodu usklađivanja s novim mjerama Europske unije, trenutno je u tijeku revizija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. koja će uključiti načela kružnog gospodarstva i korištenje EU sredstava za novo programsko razdoblje“,  naglasio je državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat. U prethodnom razdoblju projektima financiranim iz EU fondova poput reciklažnih dvorišta, sortirnica projekata za biokompostiranje i sl. smanjeno je odlaganje otpada na 56% u 2020. godini s početnih 82% u 2013. godini.

Ovim projektom obuhvaćene su investicije u vozila  i opremu za odvojeno prikupljanje otpada te nova ulaganja u opremu za biootpad uz sve projekte aktivnosti do kraja 2022. godine. „Uspostava kvalitetnog i održivog sustava gospodarenja otpadom je kontinuirani proces i ne može se realizirati preko noći. Na održivosti sustava važna nam je suradnja sugrađana te je uloga svih nas kontinuirano poticati promjenu razmišljanja o odnosu prema okolišu te promjenu dosadašnjih postupanja prema otpadu. Čist, lijep i zelen Zagreb je želja svih nas“, rekao je predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.

Početna_EUprojekt_Interventna_mjera_Grad_Zagreb_5

Projekt ima za cilj unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje količina miješanog komunalnog otpada, povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Zagreba i doprinos održivom razvoju i održivosti resursa.

Ostvarenje ciljeva postiže se kroz aktivnosti nabave opreme i vozila za odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu otpada, unaprjeđenje informatičkog sustava za praćenje količina otpada te provedbu promotivne kampanje kojom se podiže razina osviještenosti svih građana o važnosti pravilnog odlaganja otpada. Podizanjem svijesti građana smanjit će se odvoz nepravilno odloženog otpada na odlagališta, što podiže kvalitetu života i doprinosi ekološkoj održivosti Grada Zagreba.

HRT, Regionalni dnevnik i Zagrebačka panorama

HRT, Eko zona

Radio Sljeme

Večernji list