MENU

Nav

EU Projekt ENTER stvorio baze projektnih ideja za budućnost s ciljem smanjenja nezaposlenosti

Zagreb, 19.11.2020

EU Projekt ENTER stvorio baze projektnih ideja za budućnost s ciljem smanjenja nezaposlenosti

Sredinom studenog 2020. godine završava projekt ENTER – Entrepreneurship for Employment – kojeg od 2018. godine provodi Zagorska razvojna agencija (ZARA) u suradnji s projektnim partnerima, a u sklopu  Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III.

Projekt je nastao kao odgovor na rastuće potrebe uvođenja inovacija na tržište rada Krapinsko-zagorske županije te je koordiniranim aktivnostima oblikovao poticajno okruženje za gospodarski razvoj. Županijsko Partnersko vijeće za tržište rada okuplja članove privatnog, javnog i civilnog sektora, identificira deficitarna zanimanja, generira nove modele upravljanja tržištem rada i provodi mjere kako bi se zadovoljile rastuće potrebe.  U tom pogledu projekt ENTER je provodio aktivnosti koje su djelovale na intervencije za tržištu rada, poticanje razvoja poduzetništva te održivo funkcioniranje lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Kroz intervencije na tržištu rada održana su 3 ciklusa radionica za nezaposlene kroz koje je 70 sudionika prošlo kroz edukacije o poduzetništvu i poduzetničkom učenju. Stvoreni su i novi materijali za e-učenje putem  platforme partnerstvo-razvoj.net gdje su dostupni svim zainteresiranim postojećim i budućim poduzetnicima.

Stvorena mreža mentora, koju čini 10 istaknutih poslovnih osoba i poduzetnika, pružila je preko 100 sati savjetodavne podrške za preko 20 poduzetnika početnika oblikujući s njima njihove poduzetničke priče. Krapinsko-zagorska županija dodijelila je i 7 potpora za samozapošljavanje za poduzetnike s područja županije. Dionici tržišta rada – od obrazovnog sektora do privatnih tvrtki – okupljeni su u okviru 5 coffee – chatova kako bi razmatrali primjere dobre prakse i njihovu primjenu u okvire županijskog tržišta rada.

Ove aktivnosti provedene su s ciljem poticanja razvoja poduzetništva u županiji i početak su sveobuhvatne potpore koja se nastavlja u okviru rada Poslovno-tehnološkog inkubatora.

U sklopu aktivnosti vezanih za održivo funkcioniranje lokalnog partnerstva za zapošljavanje, izrađena je sveobuhvatna analiza obrazovnog sustava i tržišta rada KZŽ koja je rezultirala provedbom ciljane kampanje za promociju deficitarnih zanimanja i promociju srednjih strukovnih škola. Izrađena je i Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine koja identificira glavne aktivnosti i njihove nositelje koje će rezultirati ostvarivanjem zadane vizije: „Kvalitetno življenje za sve generacije s razvijenim tržištem rada i dostupnim socijalnim uslugama za sve građane/ke“.

Vezano na Strategiju razvoja ljudskih potencijala i projekt ENTER krapinsko-zagorski župan Željko Kolar je izjavio: „Kako svako putovanje započinje jasnim planom, tako je i Županija svoje putovanje jačanja ljudskih potencijala započela sustavnim planiranjem kroz razvoj Strategije razvoja ljudskih potencijala. Prethodna generacija ovog dokumenta (2013. – 2020. godina) dokaz je da se kroz organizirani sustav strateškog planiranja omogućuje svim dionicima da sinkronizirano postižu zajednički cilj. Novom Strategijom razvoja ljudskih potencijala, postajemo hra­briji, inovativniji i još odlučniji u svojoj namjeri da Kra­pinsko-zagorska županija postane digitalna, otvorena i inovativna regija vještih pojedinaca koji stvaraju dodanu vrijednost u društvu.“

 Završetak projekta simbolično je obilježen održavanjem DEMO DAY-a koji je održan u utorak, 10. studenoga u virtualnom okruženju. Poduzetnici početnici su uz svoje mentore predstavljali svoje poduzetničke pothvate potencijalnim investitorima i dionicima tržišta rada. Korištenjem izrađenih materijala za poduzetničko učenje, uz potporu poduzetnika-mentora koji su svoj poduzetnički put definirali i iskustveno osjetili, a kroz podršku ZARA-e i projektnih partnera, projekt ENTER pokazao je da je održivo poslovno okruženje moguće kreirati koordiniranim djelovanjem svih dionika.

„Projekt ENTER samo je jedan u nizu projekata koji su pod okriljem Partnerskog vijeća omogućili aktivnu primjenu inovativnih koncepata razvoja poslovnog sektora u Krapinsko-zagorskoj županiji. Projektom smo stvorili temelje za nadogradnju poslovne podrške poduzetnicima početnicima te potaknuli raspravu i promišljanje o deficitarnim zanimanjima koja su dodana vrijednost u društvu, a često su stigmatizirana i marginalizirana. Neočekivana situacija koja nas je zadesila u 2020. godini praktično nas je naučila da je potrebno razmišljati sveobuhvatno, djelovati proaktivno, a ne reaktivno uz temeljnu premisu partnerstva, a ne konkurencije. Zahvaljujem svim projektnim partnerima – Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Krapina, Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Krapina te Krapinsko-zagorskoj županiji na proaktivnom pristupu u posljednje 2,5 godine, dijalogu i spremnosti na suradnju“, izjavila je Helena Matuša, zamjenica ravnateljice Zagorske razvojne agencije.

ZARA djeluje kao tajništvo Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ te je u posljednjih 14 godina svog djelovanja sudjelovala u više projekata koji su bili usmjereni na aktivnosti kojima se stvaraju novi elementi tržišta rada. I u ovom projektu Agencija je kao vodeći partner i nositelj projekta, koordinirala i usklađivala sve projektne aktivnosti i dionike te time dodatno razvila i svoje kapacitete za djelovanje u sektoru europskih fondova. Ovim projektom stvorena je baza projektnih ideja koje će se razvijati u budućnosti. Jedan od takvih je i razvoj Centra kompetencija za turizam i ugostiteljstvo u Zaboku kojem je nositelj Srednja škola Zabok, a ZARA pruža stručnu podršku u njegovoj provedbi.